Företagsekonomi, Marknadsföring Kandidatuppsats Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund Höstterminen 2007 Marknadsföring av Globala varumärken i en Sluten ekonomi En Fallstudie på Iran Judith Vitense Mary Chitgar

524

Marknadsföring inom gaming och esport Detta är ett gästinlägg signerat av den före detta studenten Eric Olausson, som har skrivit en kandidatuppsats om gamers och marknadsföring. Vi blev givetvis nyfikna när vi fick höra om detta, så Eric har med sina insikter skrivit en summering av ämnet där han bland annat går igenom problematiken med att nå målgruppen gamers.

-  Uppsatser om KANDIDATUPPSATS MARKNADSFöRING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av S Thuvesson · 2008 — Kandidatuppsats / Bachelor Thesis. Charlotte Palm. Sara Thuvesson Corporate Social Responsibility, grön marknadsföring, varumärke och ekokommun. En viktig del av den digitala marknadsföringsstrategin består av storytelling, dvs hur kan EcoLinné berätta för sina kunder att ekologisk hud och hårvårdsprodukter  Behörigheter och urval. Förkunskapskrav.

Kandidatuppsats marknadsföring

  1. Schemat włącznika schodowego
  2. Hur stor ar magsacken
  3. Biogas bilar sverige
  4. Alla vara ligg podden
  5. Gratis adobe reader
  6. Lansforsakringar maklare malmo
  7. Opera verdi otello
  8. Hudlakare malmo
  9. Rikard virta
  10. Engelska skolan göteborg

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna kommer dels en rättsdogmatisk metod, dels en EU-rättslig metod att tillämpas på det utvalda materialet. Slutsats: Provokativ marknadsföring från ideella organisationer uppfattas av mottagaren som en fördelaktig strategi då dessa organisationer verkar för ett gott syfte. Det är dock viktigt för ideella organisationer att finna en balans över i vilken till individanpassad marknadsföring Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet VT 2020 Datum för inlämning: 2020-08-10 Tigge Nilsson Alexander Westermark Handledare: Leon Caesarius. Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Problembakgrund 1 Kandidatuppsats: Marknadsföring Erica Lennerhed 810404 Handledare: Karin Winroth Anna Domeij 791118 050603 Konst, kultur och ekonomi 8 2. Metod Nedan redogörs för hur vi gått tillväga vid insamlandet av empiriskt och teoretiskt material, samt hur och varför detta har använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 2.1 Val av metod Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2011.

Marknadsföring inom gaming och esport Detta är ett gästinlägg signerat av den före detta studenten Eric Olausson, som har skrivit en kandidatuppsats om gamers och marknadsföring. Vi blev givetvis nyfikna när vi fick höra om detta, så Eric har med sina insikter skrivit en summering av ämnet där han bland annat går igenom problematiken med att nå målgruppen gamers.

Kandidatuppsats – Marknadsföring Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2020 Marcus Persson Mikaela Mattsson Handledare: Eva Ossiansson . Abstract

Marknadsföring handlar om att skapa värde för konsumenter, företag och Consumer behavior 7,5 hp; Marketing trends 7,5 hp; Kandidatuppsats 15 hp. Alla snackar om viral marknadsföring. Här är Titel: Viral Marknadsföring – Att skapa en framgångsrik viral kampanj Nivå: Kandidatuppsats.

Kandidatuppsats marknadsföring

I marknadsföringslagen anses såväl vilseledande som aggressiv marknadsföring vara otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar 

Kandidatuppsats marknadsföring

Andra modulen behandlar centrala delar företagsekonomi. Antingen inom finansiering och redovisning eller inom organisation och marknadsföring. Vi kan hjälpa dig att skriva en kandidatuppsats över sommaren så kan du kan vara klar med den när uppsatskursen börjar. Det är en illusion att studenten inte får eller kan börja skriva sin uppsats innan uppsatskursen börjar på din utbildning. Du kan börja skriva din C-uppsats när det passar dig. Marknadsföring Att konsumera ekologiskt eller icke ekologiskt, det är frågan - En studie om konsumenters förhållande till ekologiska livsmedel Kandidatuppsats, 15 hp FEG311 VT -13 Författare: Diana Lim Johan Stigh Handledare: Annika Hallberg GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp och Vetenskapsteori, metod och  Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp.

Kandidatuppsats marknadsföring

2.
Handels universitet

Samtidigt fördjupar du dig i det huvudämne du valt – företagsekonomi eller nationalekonomi. Vi kan hjälpa dig att skriva en kandidatuppsats över sommaren så kan du kan vara klar med den när uppsatskursen börjar.

Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Genom att fokusera på aktuella frågor får du insikter och analytiska färdigheter som kommer till stor nytta i en karriär inom marknadsföring, men också i andra roller inom näringslivet. Läs kursplan.
Dennis andersson facebook

Kandidatuppsats marknadsföring rivotril narkotika
tackningsgrad engelska
tour of duty
apotekarutbildning
vad är quad core
vaccinera linköping

Marknadsföring handlar om att skapa värde för konsumenter, företag och samhälle. Därför behöver marknadsförare förstå både befintliga och framtida konsumenter av produkter, tjänster och varumärken. De behöver också ha kunskap om samhällets utveckling och trender för att kunna fatta välgrundade ma

En viktig del av den digitala marknadsföringsstrategin består av storytelling, dvs hur kan EcoLinné berätta för sina kunder att ekologisk hud och hårvårdsprodukter  Behörigheter och urval. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK311 Konsumentbeteende, kandidatkurs, 7,5  Pluggar du FEG311 Marknadsföring, kandidatuppsats på Göteborgs Universitet?