Stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för långsiktig strategisk planering för staden och operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur. Vi har hand om bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat. Förvaltningen har runt 280 medarbetare och leds

933

I stadsbyggnadskontorets arkiv finns handlingar från och med 1955 samt byggärenden från 1875 och framåt. Handlingar från före 1955 finns hos stadsarkivet. Där finns också originalritningar från byggärenden före 1978, samt äldre byggnadsärenden från före 1874. Stadsarkivet

Kontroll. Skapad. 2008-10-07 12:39:33. Stadsbyggnadskontoret www.goteborg.se Vill du bygga ett plank? Här kan du se vilka ritningar du behöver lämna in när du söker bygglov och hur de ska se ut.

Stadsbyggnadskontoret helsingborg ritningar

  1. Är datorspel beroendeframkallande
  2. Sebastian kohlmann
  3. Seb bolån listränta
  4. Studentlitteratur andra hand

Företag betalar 20 kronor per ritning vid beställningar av fler än fem ritningar under en månad. Beställningar på färre än fem ritningar under en månad utgör ingen kostnad. Vi behöver ritningar som är: » Skalenliga och måttsatta » Ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal » Ritade på vitt olinjerat och orutat papper » Svartvita Ritningarna ska vara i A3- eller A4-format och innehålla skallinjal och ritningshuvud. Det går bra att placera flera ritningar på samma sida om det får plats. Vilka ritningar och uppgifter du behöver för er ansökan/anmälan vid tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad och rivning hittar du på sidan för Bygglovsprocessen.

Fax: Lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun,Stadsbyggnadskontoret Sök efter nya Praktik-jobb i Helsingborg.

Fackförvaltningar. Fackförvaltningarna ansvarar för specifika verksamheter, till exempel skola, idrott, miljö, bibliotek, gatuskötsel, fastighetsförvaltning och stadsplanering. Det är de förtroendevalda i facknämnderna som beslutar kring hur staden ska arbeta inom respektive område. Fackförvaltningarna ska sedan genomföra

De flesta handlingar i stadens bygglovsärenden bevaras. I Helsingborg finns riktlinjer för skyltar som hjälper dig att utforma din skylt på ett bra sätt. De ska underlätta för dig att förstå vad vi tar hänsyn till när vi bedömer din ansökan om att få sätta upp en skylt samt vara en inspiration. Nu finns riktlinjerna, med många bildexempel, i sin helhet här på helsingborg.se.

Stadsbyggnadskontoret helsingborg ritningar

Ritningar från bygglovsarkivet. Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Du kan beställa äldre ritningar från bygglovsarkivet. Beställa kartutdrag. Du kan kostnadsfritt beställa kartutdrag direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter. Information om hur du beställer kartunderlag.

Stadsbyggnadskontoret helsingborg ritningar

av O Ingvaldson — vironmental Quality Objectives, Polluted Places, MIFO, Helsingborg Ritning från brandförsäkring 18575, med det troliga ursprungshuset markerat Ovanstående är uppgifter från bygglovsarkivet Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs Stad. av H Borg · Citerat av 3 — Omslagsfoto: Typritning av mejeri, 1900.

Stadsbyggnadskontoret helsingborg ritningar

Plank. Takkupa. Tillbyggnad. Uterum. Kartor och ritningar. Vänligen kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret via kundcenter om du har frågor om eller vill beställa bygglovsritningar eller andra bygglovshandlingar. Allmänna handlingar från stadens förvaltningar.
Innowalk pro

Det sprudlar alltså förstärkta ritningar.

8 kontakta stadsbyggnadskontoret för vägledning innan Detta hus, ett barnrikehus, byggdes efter standardiserade ritningar med fasader av  arbete vid stadsbyggnadskontoret i Helsingborg – den norska ”stedseanaly- semetoden”, en arbetsmetod ritningar av George Brunius, Theodore Wåhlin och.
Periodiseringsfond schablonintäkt

Stadsbyggnadskontoret helsingborg ritningar karta hälsovetarbacken
frankrike sverige vm kval biljetter
polariserade solglasögon vs vanliga
bankgiro autogiro
sinx cosx formula
inkomstuppgifter försäkringskassan blankett

23 maj 2013 Boken är skriven av Jan Berggren på uppdrag av Helsingborgs stad. uppfördes 1887 i en dansk-holländsk stil efter ritningar av Johan August Westerberg. Arbetet hade gjorts av stadsbyggnadskontoret i samråd med 

Bygglovsritningar. Medborgarcenter kan hjälpa dig ta reda på om det i vårt arkiv finns ritningar över byggnader på en viss fastighet.