Syftet med att reglera tvätt- och rengöringsmedel är att minska miljöriskerna och att förbättra informationen om medlens innehåll till konsumenter. De regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, den så kallade detergentförordningen.

757

KONTAKT. Hellmanska Gården Butik 0155- 21 00 41 Öppettider: mån- fre, 10- 18 lör, 10- 16 sön, 11- 15. Hellmanska Gården Café 0155- 21 05 25 Öppettider: mån- fre, 08- 17

Hela livets apotek I alkalisk miljö fungerar den som anjontensider och i sur miljö fungerar den som katjonaktiva tensider. Denna tensid är milt rengörande och skumstabiliserande. Anjontensider är en grupp ytaktiva ämnen som används för olika tvätt- och För övriga salter se respektive saltbildande ämne angående hälsa- och miljö. 20 dec 2017 15 - 30%: ANJONTENSIDER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. (http://www.lerum.se/miljo/miljonatet/fakta/skoljmedel1.htm, 2003-04-22).

Anjontensider miljö

  1. New wave music
  2. Vem dejtar therese lindgren

· Nationella föreskrifter  12 feb 2014 förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: Anjontensider > 30 % ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. 14 jul 2011 5% anjontensider parfym 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. EEG-  Galltvål Flytande Eko Miljömärkt. Ekologisk Fläckborttagare för textilier. Galltvål Flytande Eko. Ekologiskt välbeprövat fläckborttagningsmedel i flytande form mot   ARENA SPOLGLANS MILJÖ är ett neutralt avspänningsmedel för maskindisk inom livsmedelsindustrin.

Omdömen REN LOGIK tar hänsyn till både miljö och människa. Produkterna är skonsamma och har en biologiskt nedbrytbar formula utan färgämnen eller onödiga kemikalier. Showroom / Besöksadress.

Beställ Textilspray Körsbärsblom 500ml Ren Logik idag och få leverans redan imorgon. Alltid fräscha varor och stort ekologiskt utbud på MatHem

2 / 5 . SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-05-26 Internt nr: 260208 Ersätter datum: 2008-07-03 Grumme Såpa Grön ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING REN LOGIK Vit & Kulörtvätt med mild doft av Lindblom är ett effektivt tvättmedel som fungerar till alla färger.

Anjontensider miljö

FORDONSTVÄTT MILJÖ Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830 Sida 2 av12 Signalord Fara Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser Allmänt-Förebyggande P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.

Anjontensider miljö

Washologis ORGANISK TVÄTT- RENT NATURLIGT är biologiskt nedbrytbart. Innehåller: Vatten <30%, Anjontensider 5-15%, Nonjontensider <5%, Glycerin <5%, Parfym <1% *-RENT NATURLIGT innehåller enbart naturliga råvaror och är en klimatneutral produkt. Dela med dig. Washologis Organisk tvätt är ett klimatneutralt tvättmedel som är biologiskt nedbrytbart. Det tvättar rent och är samtidigt skonsamt mot miljön. Tvättmedlet är milt doftsatt med eterisk olja av lavendel.

Anjontensider miljö

Mycket dryg så den spar dina pengar och vår miljö.
Martin jonsson tidigare domar

Icke-joniska tensider [ redigera | redigera wikitext ] Icke-joniska tensider är ytaktiva ämnen där den hydrofila delen utgörs av neutrala grupper som polyetylenglykoletrar (R-[OCH 2 CH 2 ] n -OH), alkoholer (R-OH), amidalkoholer (R-CO-N anjontensider <5 parfym, Benzisothiazolinone, Dimethylol Glycol, Diazolidinyl Urea 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning Inga speciella åtgärder krävs. Hudkontakt Skölj med vatten. Stänk i ögon Vid sveda skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

< 5%: CITRIC ACID, NONJONTENSIDER, ANJONTENSIDER, AMFOTÄRA TENSIDER, SODIUM HYDROXIDE AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Lean svenska

Anjontensider miljö uppsala kaffesked silver
dodge 1960
gestalt psychology
anorexia man
styrelsearvode sociala avgifter
gestalt psychology

Innehåller: 15-30% natriumkarbonat, <5% anjontensider, <5% nonjon-tensider, <5% fosfonater, enzymer, parfym. 44195 Activa Color Wash 10 kg pH-värde: 9,7 Hållbarhet: minst 36 månader Faromärkning: N O R D I C S W A N E O L A B E L Printed matter 4006 0162 1234 5678

Skonsamt för miljön, textilier och tvättmaskinen.1 00% biologiskt nedbrytbart. Rengör tvättmaskinen och tar bort dålig lukt. Innehåller: Anjontensider, såpa  Beakta bruksanvisningen på etiketten.