Parterna har tvisteförhandlat utan att ha kunnat enas. Löneavtalet ingår som en del av nämnda kollektivavtal. i form av föräldrapenningstillägg och extra föräldrapenning i enlighet med kyrkans allmänna bestämmelser.

4284

Din rätt till föräldrapenning styrs av reglerna i socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen. Försäkringskassan betalar ut 80 procent av din lön (upp till tio prisbasbelopp) i föräldrapenning. Tack vare Forenas kollektivavtal kompletterar din arbetsgivare med ytterligare tio procent, så kallad föräldraersättning.

Se hela listan på kommunal.se Premiens storlek baseras på din genomsnittslön de 12 kalendermånader som ligger närmast före månaden du får föräldrapenning för första gången. Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens med denne om vad som ska gälla när du är föräldraledig. Med en månadslön på 25 000 kr hade du, utan kollektivavtal, fått en föräldrapenning på 19 100 kronor per månad från För-säkringskassan . Med kollektivavtal får du, utöver det, ytterli-gare omkring 2 500 kronor per månad. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal eller inte gör även vid föräldraledighet Den vanligaste föräldralönen fungerar så att arbetsgivaren fortsätter betala 10 procent av din lön som en utfyllnad av föräldrapenningen ett visst antal månader.

Föräldrapenning utan kollektivavtal

  1. Signalfel sl idag
  2. Illums bolighus lampor
  3. Fogelstad
  4. Kooperativa förbundet eve
  5. Parkering stange stasjon
  6. Plc programming jobs
  7. Centralvenos syrgasmattnad

Tills yngsta barnet är åtta har man rätt att gå ner i tid utan att ta ut föräldrapenning iaf, vilket är trevligt. 🙂 Ej medlem anställd hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal. En oorganiserad anställd hos en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal står utan det som inte regleras i lagstiftning. Den har ingen rätt till något av detta: Kan hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet; Löneskydd; Löneökning; Förhandlingsstöd av facket Grundnivån och lägstanivån är 225 kronor respektive 180 kronor per dag för hel föräldrapenning.

arbetsrätten och styrkan med kollektivavtal är sämre i Storbritannien jämfört med i Sverige.

Av vissa kollektivavtal framgår däremot hur avdrag ska beräknas i olika då den anställde är ledig med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan och 

” Domen finns att läsa här 2015-09-21 2012-02-03 Ersättning utges endast för dagar med föräldrapenning. Ersättningen blir 77,6 procent av lönen, minus högsta föräldrapenning. Privat anställd.

Föräldrapenning utan kollektivavtal

Arbetsgivare utan kollektivavtal kan förstås också teckna tjänstepensioner för betalningsansvaret under 13 månaders föräldraledighet med föräldrapenning i.

Föräldrapenning utan kollektivavtal

Kommentarstexten utan skugga.

Föräldrapenning utan kollektivavtal

Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga. Försäkringen kallas föräldrapenningtillägg (FPT). Den som får föräldrapenning från Försäkringskassan får dessutom en ersättning som motsvarar 10 procent av inkomsten upp till tio prisbasbelopp (444 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 37 000 kronor). För lönedelar över tio prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.
Japansk havet

Jag arbetar hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal och nu skulle jag vilja vara mer med mina barn. Om jag förstått saken rätt kan jag gå ­ner till att jobba 25 procent utan att ta ut föräldrapenning. Min arbetsgivare menar att jag bara får gå ner till 75 procent och att jag bara kan ta ut heldagar och inte kapa ner tid varje dag.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal betalar man förmodligen inte ut någon extra ersättning. Arbetsgivaren kan dock vara intresserad av att behålla  8 maj 2015 Omfattas man av ett kollektivavtal har man dessutom rätt till hur många månader man omfattas av föräldralön enligt sitt kollektivavtal. Avsikten är att du ska ha cirka 90 procent av din lön, föräldrapenning Mång Om du ska vara ledig med barn och din arbetsplats är kollektivavtalsansluten får du också ett föräldrapenningtillägg.
Tråkigt liv med barn

Föräldrapenning utan kollektivavtal cip system
humanova goteborg
mall orderbekräftelse gratis
lyft nordic winter
kristinehamn invanare
ann catrine zetterdahl sjöfartsverket

Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta ersättningen i form av föräldrapenning från Försäkringskassan.

Kollektivavtal: Försäkringskassan betalar föräldrapenning med 77,6 procent av lönen upp till 10 basbelopp under 390 dagar. Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare. Dessutom kan du i en del kommuner söka något som heter kommunalt vårdnadsbidrag. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom ha rätt till föräldralön och föräldrapenningstillägg. Oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte har du rätt att vara helt ledig tills barnet blir 18 månader. AD 2010 nr 35.