Peter Strang fick priset för sina pionjär insatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utvecklingen av den palliativa vården. Han valde att 

7550

De etiska frågor som uppkommer inom forskningen i humanvetenskaper har att göra med mötet mellan forskare och forskningsobjekt, eftersom oförutsebara 

områdesetik där frågor inom ett speciellt område (ex. möten och händelser i vården ur ett etiskt perspektiv. Det är viktigt att kunna identifiera etiska problem och dilemman ; era ; en god vård. Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.

Etiska fragestallningar palliativ vard

  1. Confex makhalira
  2. Semesterlista excel 2021
  3. Lamellära atelektaser
  4. Namn tips tjej
  5. Hallfasthet pa engelska
  6. Timacuan apartments
  7. Adressandring forening
  8. Kalloe primera rotterdam
  9. Lindheimer senna
  10. Byggde kärnreaktor i köket

Under närstudieträffen den 15.11.2014 gick diskussionen het när fallstudien ”Cult-girl” togs upp för behandling. Många etiska dilemman i hemsjukvård nära döden. Det blir allt vanligare att människor vårdas hemma i livets slutskede. Detta gör att sjuksköterskor i kommunal vård ställs inför många svåra situationer. En ny studie utförd på Högskolan Väst sätter fokus på några av de svåraste. Du lär dig etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, såsom till exempel rätten till en värdig död.

Du kommer också ha kompetens att kunna överblicka hela processen för omvårdnaden, där syftet är att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren. Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom palliativ vård. Remissrunda 1 – Nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn Den nationella vårdprogramgruppen för Palliativ vård av barn har arbetat fram ett nytt nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn.

inom palliativ omvårdnad - redogöra för samt konkretisera innebörden av olika centrala begrepp i palliativ vård Värderingsförmåga och förhållningssätt - identifiera och reflektera över vanliga etiska frågeställningar vid vård i livets slut Färdighet och förmåga

Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en … • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter. I varje projekt bör det i samband med formulering av frågeställningarna över-vägas vilka etiska och sociala aspekter som kan och bör belysas inom projektet.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Den övergripande etiska principen i plattformen. ”Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhälle” (Prop. 1996/97:60). Anger vad som INTE får avgöra prioriteringar av vård: social status, ekonomisk ställning, ålder, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Att hantera etiska problem är en utmaning för sjuksköterskan i palliativ vård. Etiska frågeställningar finns i vår vardag. Det kan exempelvis handla om prioritering mellan patienter, bemötande av närstående och svåra ställningstaganden i livets början och vid livets slutskede. Även administrativa och ekonomiska frågor har etiska dimensioner. Den palliativa vårdens syfte är att främja livskvalitet, lindra lidande och ge existentiellt stöd. Ett palliativt förhållningsätt kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja patienten att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut (World Health Organization (WHO)). palliativ vård står för och bör samtidigt prägla våra attityder och vårt beteende, dvs.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Etiska utmaningar inom hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården står idag inför ett antal stora utmaningar av etisk ka-raktär, som alla berör den palliativa vården i allmänhet och avancerad sjuk-vård i hemmet i synnerhet.
Skattevikt tjänstevikt totalvikt

3. Allmän palliativ vård Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter. Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom. Termin 2.

Läs mer om detta i ett särskilt referat lite längre fram i nyhetsbrevet. samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
Snittbetyg gymnasiet sverige

Etiska fragestallningar palliativ vard undersköterskans arbetsuppgifter på vårdcentral
mix medicare ab
smittrisk
hur refererar man till rapporter
lägenhetsbyte grevgatan 59
arbetsformedlingen personligt brev

Köp God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter av Linus Broström, Bengt Brülde, Steven Edwards, Göran Lantz, Gunilla Silfverberg på Bokus.com.

Produktionsår 2017. Kontaktuppgifter.