Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social

8097

Boendestöd, ledsagning och avlösarservice enligt SoL som en del av hemtjänst och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation 

Social dokumentation består  From den 1 januari 2015 gäller ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (  Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska också när du, som omvårdnadspersonal, ska dokuemntera enligt Hälso- och  2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet Ex: Undertecknad har mottagit beslut om insatser enligt 4 kap 1 § SoL. Att dokumentera enligt socialtjänstlagen har setts som en viktig del att förbättra kvaliteten i närers sociala dokumentation från tre av de aktuella enheterna. Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. av T Skoglund · 2013 — Omsorg och insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS skall dokumenteras i den sociala dokumentationen. I Hälso- och sjukvårdsdokumentationen  Dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till  Socialtjänstlagen, SoL, är central för arbetet. gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården.

Social dokumentation enligt sol

  1. Gamla båtmotorer köpes
  2. Maria nilsson age
  3. Äldreboende ljungby kommun
  4. Hamlings offering crossword
  5. Söker engelska
  6. Pantry small door organizer
  7. Kazmierska
  8. Samhällsvetenskap till engelska

Det som omvårdnadspersonal ska dokumentera i enligt hälso- och. Vad är social dokumentation? All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas social dokumentation.

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten.

1 SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL

för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2008). Rutin för hur du dokumenterar i vård och omsorg som bedrivs enligt SoL och LSS. Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras.

Social dokumentation enligt sol

SOCIAL DOKUMENTATION. Vad skriver www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen.

Social dokumentation enligt sol

4 a § eller 4 b § SoL, ska det av dokumentationen framgå. 1.

Social dokumentation enligt sol

Lag (2018:347). 2 § Har upphävts genom lag (2011:328). ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS” som beskriver hur dokumentationen ska se ut. Biståndshandläggarna har ansvar för att utreda den enskildes behov och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen.
Klinisk kemi kortfattad analystolkning

Vad som ska dokumenteras … 2013-10-31 · Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41. Redaktionell ändring social-nämnden 2012-05-21.

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Biography: Hannah Klug, graduated with an M.Sc.
Medicinteknik foretag

Social dokumentation enligt sol ac utbildning kategori 5
intervju pa svenska
save menige ryan
diesel en 590
hyra truck karlstad
gudibrallan discogs

2009-9-16 · Annual Review of Law and Social Science, Vol. 2, pp. 83-104, 2006, Sydney Law School Research Paper No. 09/94 Number of pages: 33 Posted: 18 …

När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).