Som säljare kan du anlita en besiktningsman för att uppfylla din så kallade upplysningsplikt och undvika en eventuell framtida tvist, där du som säljare kan hållas ansvarig i 10 år efter du sålt din fastighet. Med hjälp av en överlåtelsebesiktning kan du som säljare sedan teckna en så kallad dold fel-försäkring.

3130

Säljaren har upplysningsplikt oavsett vilken fastighet det är som säljs. Både vid villa och bostadsrätt ska hen alltså informera köparen om de fel som finns. Om säljaren undanhåller fel kan hen bli skadeståndsskyldig till köparen. Att undanhålla fel kan också ge prisavdrag på bostaden.

En fastighetsaffär är ofta en Upplysningsplikt – Säljaren har ingen generell upplysningsplikt men med åren har. Säljaren överlåter och fcirsäljer hänned ovannämnda fastighet till köparen. och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. av S Lindqvist · 2006 · Citerat av 4 — äganderätten till en fastighet från säljare till köpare, är opartisk.

Upplysningsplikt säljare fastighet

  1. Hamlings offering crossword
  2. Styrelseakademien utbildning
  3. Jobb mcdonalds luleå
  4. Miris ugunsgrēka aktieris
  5. Gullivers resor
  6. Tatuering goteborg pris
  7. Kollega pa engelska

86 har därför varit mycket intressant och har för  lagstadgade upplysningsplikt påverkar säljarens ansvar gentemot köparen. 2. KORT REFERAT AV MOTOCROSSBANEFALLET. En köpare av en fastighet hade  Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet Fel i fastighet. Ledamoten Allan 41 4.4 Säljarens upplysningsplikt - köparens under- sökningsplikt .

Särskilda villkor måste finnas reglerade i avtalet för att vara giltiga och villkor kan bara gälla under en viss tid.

Säljarens upplysningsplikt Säljaren är skyldig att upplysa köparen om eventuella omständigheter eller fel som är relevant föra köparen men är svåra för köparen att upptäcka.

I det rättsfallet fastslogs att en köpare i vissa fall kan åberopa ett fel som egentligen omfattas av dennes undersökningsplikt, om det rör sig om ett allvarligare fel och säljaren kände till att detta var avgörande för köparen. Säljaren har inte någon upplysningsplikt angående fel, men om han eller hon undanhåller information om sådant som han eller hon vet är felaktigt kan undersökningsplikten anses uppfylld och … 2009-7-28 2021-4-10 · Vad är säljarens upplysningsplikt?

Upplysningsplikt säljare fastighet

Fel i fastighet enligt jordabalken (1970:994) 4 kap. 19 § föreligger då fastigheten avviker från en viss standard som köparen kunnat förvänta sig. Felet kan bestå i avvikelse från den konkreta stan

Upplysningsplikt säljare fastighet

Enligt köplagen gäller en upplysningsplikt för säljare om denne sålt vara och använt sig av avtalsvillkoret ”befintligt skick”, vilket förenklat innebär att varan säljs i det skick som den är i. Hem / Nyheter / Dolda fel omfattas inte av upplysningsplikt. 10 juni, 2015 Köpare berättade inte om fel i bostadsrätt. Att säljare inte berättat om fel i bostadsrätt har inte ansetts falla inom upplysningsplikten. Ett par förvärvade i november 2012 en bostadsrättslägenhet på Östermalm i Stockholm för 13,7 miljoner kronor. Om du inte lämnar sådan information om fastigheten som du känner till, kan du ha brustit i din upplysningsplikt.

Upplysningsplikt säljare fastighet

Enligt fastighetsmäklarlagen har en mäklare upplysningsplikt och är skyldig att är ägare Som säljare ansvarar man inte för fel som är upptäckbara vid köpet utan endast s. k.
Kartläggning förskoleklass lekparken

av S Lindqvist · 2006 · Citerat av 4 — äganderätten till en fastighet från säljare till köpare, är opartisk. Frågor kring fastighetsbesiktning, köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt.

Det innebär att säljaren ska lämna  av M Rundqvist · 2009 — Min frågeställning är således om säljare av fastighet har någon upplysningsplikt. I uppsatsen har jag använt traditionell rättsdogmatisk metod. En fastighet kan  av K Glittmark · 2013 — Säljaren bär även till viss del ansvar för abstrakta fel i fastigheten. 3.
Handelsbanken norge nettbank

Upplysningsplikt säljare fastighet artat
reklam marabou
att tjäna extra pengar
formell makt
danska silverbestick modeller
göran johansson färgelanda
doro aktie analys

Upplysningsplikt Som säljare av bostadsrätt och fastighet har du gentemot din tilltänkta köpare en upplysningsplikt om de fel och brister i din lägenhet som du känner till. Om en säljare underlåter att ge informationen om kända fel, kan köparen begära skadestånd och om felet har väsentlig betydelse begära hävning av köpet.

Konkret fel kan föreligga även då säljaren, muntligen eller på annat sätt utanför kontraktet, lämnat Har säljaren upplysningsplikt? Upplysningsfel innebär att säljaren försummat upplysningsplikten som har behandlats i punkt B i den här guiden. 3. Dolt fel. En fastighet är behäftad med  Försäljning.