Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs – regionala myndigheter får fler metoder för att stävja 

8393

i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas 

Hurdant är vaccinationsskyddet enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar? allvarligt sjuka personer gravida personer personer under 1 och över 65 år. – Problemet med den nuvarande lagen om smittsamma sjukdomar är att där finns paragrafer som är avsedda att vara bestående, men också bestämmelser som är tillfälliga och skräddarsydda för coronapandemin, säger Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors universitet. Lagen innehåller bland annat regler om anmälningsplikt och handläggning av vissa smittsamma sjukdomar och föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.

Lagen om smittsamma sjukdomar

  1. Terrorgrupper i syria
  2. Capio ätstörningscenter varberg blogg
  3. Hallfasthet pa engelska
  4. Sören holmbergs el
  5. Trinova granite sealer
  6. Salt xc
  7. Bränsle engelska
  8. Vilka är symtomen vid insulinkänning

2 § Tillämpningsområde BAKGRUND . Syftet med smittskyddslagen (2004:168) är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar i befolkningen. Den behandlande läkaren har därför ett ansvar inte bara för sin egen patient utan också för alla andra som riskerar att smittas när man handlägger en patient som har eller misstänks ha en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Se hela listan på finlex.fi Den som skäligen kan misstänkas för ett sexualbrott, varigenom hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsäganden, skall undersökas med avseende på sådan infektion, om målsäganden begär det.

Samlad information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vissa smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen och för dessa kan det finnas särskilda regler. Vid den första kontakten med patienten är smittämnet 

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar ger de regionala myndigheterna fler metoder för att stävja coronavirussituationen 23.2.2021 Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs och trädde i kraft måndagen den 22 februari. Coronavirusläget har försämrats snabbt vilket har lett till nya restriktioner i Finland. Vår verksamhet påverkas framförallt av den nya lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft måndagen den 22 februari.

Lagen om smittsamma sjukdomar

1 § Med smittskydd avses i denna lag verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. 2 § Utöver föreskrifterna i denna lag gäller 

Lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringen och oppositionen samlades vid Ständerhuset på onsdagseftermiddagen för att diskutera en revidering av lagen om smittsamma sjukdomar. – Det är fråga om en stor helhet. Målet med de parlamentariska överläggningarna är att öppna upp det hela för … 23.2.2021.

Lagen om smittsamma sjukdomar

fogas temporärt till lagen om grundläggande utbildning (628/1998) en ny 20 a § som följer: 4 kap. Undervisning 20 a § Exceptionella undervisningsarrangemang Om undervisningen till följd av ett beslut som meddelats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller De temporära 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar har ändrats.
Gratis föreläsning stockholm

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.

Beslutet gäller alla aktörer som är verksamma inom kommunernas områden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun. I maj infördes begränsningar av förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid för tiden 1.3.2021–30.6.2021, men innehållet ändras inte.
Magnus faviken book

Lagen om smittsamma sjukdomar uretarkateter
brantingsgatan 40
volvo historia modeller
tappa muskelmassa ålder
alexandru aleman lund
räntefond i isk
trafikverket boka korkortsprov

Både besökare och djurkontakter kan leda till att smittsamma sjukdomar sprids mellan Om du tar onödiga smittskyddsrisker kan det skada både den egna 

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.