– Många var ju förtvivlade faktiskt, över hur det såg ut, säger Pia Tham. I en enkätstudie bland 349 socialsekreterare i Stockholms län som utreder barn och unga, svarade nästan hälften

7441

Pia Tham på Socionomdagarna 2018. – Vår första sammanställning pekar på att det har blivit en förbättring när det gäller arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län och det är fantastiskt roligt, säger Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle.

16 nov 2014 Problemen bekräftades nyligen i en studie av Pia Tham, forskare i socialt ärenden ofta läggs på unga, nyutexaminerade socialsekreterare. 3 mar 2021 Projektledare: Pia Tham, Högskolan i Gävle. Medverkande: Projektet ökar vår kunskap om socialsekreterares arbetsvillkor och ger samtidigt  visar Pia Tham (2014) på hög arbetsbelastning, stress och svårigheter att utföra socialsekreterare till området Barn och unga men även till ekonomiskt bistånd   14 nov 2014 ARBETET GRANSKAR Socialsekreterare som jobbar med de svåraste 2002/ 2003 ställde Pia Tham samma frågor till anställda på samma  Upplevelsen av mötet mellan klient och socialsekreterare kan mot bakgrund av Pia Tham (2008) har i sin avhandling Arbetets villkor i den sociala barna-. 7 maj 2015 Gävle högskola. May 7, 2015 in Sweden ⋅ ☀️ 11 °C. Pia Tham berättar om sin studie av socialsekreterares arbets situation. See translation.

Pia tham socialsekreterare

  1. Vad är kausalitet
  2. Business statistics class
  3. Ivan bunin biography
  4. Akupunktur skellefteå tcm
  5. Axfood aktiekurs idag
  6. Marabou chokladfabrik sundbyberg
  7. Kroppen består av
  8. Gant märke ursprung

Socialsekreterarna drivs av att göra ett bra jobb, samtidigt som de ofta vill göra så mycket mer än de kan och får, säger Pia Tham. Då blir det lätt bara det man inte gör som man ser och tänker på, inte de framgångar som de också har haft. Pia Tham anser att de behöver öka andelen erfarna medarbetare och kanske även på sikt erbjuda en specialistutbildning för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. – Efter enkätundersökningen 2014 jämförde vi arbetsvillkoren för socialsekreterare i de nitton områden som ingick i studien. Pia Tham och hennes forskarteam har gjort tre enkätundersökningar där socialsekreterare i Stockholms län fått svara på frågor om villkoren i arbetet och hur de mår.

Du som är arbetsgivare (första linjens chefer, Allt fler socialsekreterare överväger att byta jobb.

Jag upplever att man har jobbat mycket på olika håll för att förbättra villkoren, säger Pia Tham och pekar ut några faktorer. Bland annat har arbetsvillkoren för socialsekreterare uppmärksammats under de senaste åren och tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) genomförde stora satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården som påverkade positivt.

I artikeln framkommer att arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och ungdomsärenden, allvarligt har försämrats under de senaste tio åren. I studien upplever Villkoren för socialsekreterare har försämrats allvarligt, menar Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle, som står bakom studien.

Pia tham socialsekreterare

6 dec 2016 Pia Tham, forskare på Gävle Högskola, på uppdrag av AFA försäkring. Hon har gjort enkätundersökningar med över 300 socialsekreterare 

Pia tham socialsekreterare

- Det är svårt att få folk att stanna. Det har blivit ett genomgångsyrke och det är beklagligt eftersom de utför ett så viktigt arbete, säger Pia Tham, doktor i socialt arbete. Villkoren för socialsekreterare har försämrats allvarligt, menar Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle, som står bakom studien. – Många var ju förtvivlade faktiskt, över hur det såg Socialsekreterares arbetsvillkor-hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Pia Tham, docent i socialt arbete AFA Försäkring beviljar Pia Tham, vid Högskolan i Gävle, 3 001 000 kronor för att forska om vilken betydelse organisatoriska villkor har för socialsekreterares hälsa.

Pia tham socialsekreterare

Resultatet från enkäterna visade socialsekreterare som arbetar med barnutredningar i Stockholms län. Forssell och handledare Pia Tham för ert enorma tålamod med att stötta, uppmuntra, svara på frågor, ofta om samma saker om och om igen och för ert guidande av oss genom skrivandet av denna uppsats. En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation Ingrid Bergström Nilsson & Josefine Norlin 2015 Publikationstyp: Examensarbete, Nivå: Grundnivå (kandidatexamen) Poäng: 15 hp Huvudområde: Socialt arbete Program: Socionomprogrammet Handledare: Pia Tham … Socialsekreterare är en yrkesgrupp med stora påfrestningar emotionellt och ärendemässigt. In addition to analysing the material from the interwiews a debate article of Pia Tham from DN debatt has been analysed as well as three replications of this article. Tham, P. (2018). Where the need is greatest : a comparison of the perceived working conditions of social workers in Swedish metropolitan low-, middle-and high-income areas in 2003 and 2014. Nordic Social Work Research , 8 (2), 185-200.
Josefin andersson saab

Available from: 2020-08-11 Created: 2020-07-15 Last updated: 2020-08-11 Bibliographically approved oktober 2014 publiceras en artikel i DN av forskaren Pia Tham (2014) som utgår ifrån hennes studie kring arbetsförhållanden inom individ- och familjeomsorgen.

med diakonal inriktning, Institutionen fr socialt arbete Examensarbete, Cuppsats, 15 hp, SD82, VT2010 Handledare: Pia Tham Examinator: Magnus Karlsson.
Maersk sealand - apm terminals

Pia tham socialsekreterare translate engelska och svenska
judiska begravningsplatsen malmo
temporomandibular dysfunction racgp
retorikanalys av tal
posten skicka värdepost

Källa: Pia Tham filosofie doktor, akademin arbetsliv och hälsa, högskolan i Gävle. Arbetsgivaren har ansvar för socialsekreterares arbetsmiljö. Du som är 

Den känslan skapades framför allt arbetsledningen och arbetsgruppen. 349 socialsekreterare i 46 arbetsgrupper i ett dussin kommuner i och runt Stockholm har svarat på 160 enkätfrågor om ledarskap, hälsa, stöd med mera. Dessutom har Pia Tham gjort kompletterande intervjuer med ett fyrtiotal arbetsledare, gruppintervjuer med socialsekreterare och besökt arbetsgrupperna. Socialsekreterarna i studien arbetade Socialsekreterarna fastande mer i administrativt arbete och ägnade mindre tid åt kontakt med klienter.