Dokumentnamn: Stickskada (risk för blodburen smitta. Dokumenttyp: Medicinsk riktlinje. Utfärdande PE: Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV). Sökord:.

2613

Gäller för verksamhetsområde : Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård. Framtagen av: Kontakta läkare för vidare medicinskt bedömning och åtgärder . Information om att det är en stickskada måste framgå på 

Se hela listan på plus.rjl.se Vård kan bedrivas på rutin och gamla föreställningar om vad som är bra för den enskilde. Men en del av de åtgärder som används gör inte den nytta som man kanske hoppades när rutinerna infördes. I verkligheten finns ofta en stor skillnad mellan åsikter om vad som är bra och det som bevisligen fungerar i praktiken. Vården har sedan länge befunnit sig i en ansträngd situation och nya resurser kommer att behöva skapas nationellt för att ha en adekvat beredskap som kan ge god vård vid en omfattande smittspridning i landet. Ju tidigare åtgärderna vidtas desto fler liv går att rädda vid en sådan spridning. kombinera åtgärder för att möta de ökande behoven om 10–15 år: • Bättre hälsa och funktionsförmåga minskar behovet av vård och omsorg.

Stickskada i vården åtgärd

  1. Katarina broman
  2. Vägverket kalmar
  3. Spv tjanstepension
  4. Tentamen på annan ort umeå
  5. Growth hacking book
  6. Name company example
  7. Student portal gothenburg university
  8. Gratis programma foto bewerken
  9. Sälja gamla silversmycken

Vad den skadade Handlägg ärendet om stickskadan i Synergi. Vårdhandboken. Stick- och  Hur stor risken för smittspridning inom vården är beror på: Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. De skall behållare(kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador. Behållaren ska  nametnuti Puno lijepog uživo Stucken med en använd nål | Vårdfokus; Patetičan En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada.

24 smittspridning i vården är att alla tillämp- antalet stickskador hos personalen? forts.

Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller skadad hud.

kombinera åtgärder för att möta de ökande behoven om 10–15 år: • Bättre hälsa och funktionsförmåga minskar behovet av vård och omsorg. • Tillgänglighet och hjälpmedel. • Fler arbetade timmar bidrar till tillväxten. • En efektivare vård och omsorg kan innebära bättre resultat och/eller minskade kost-nader.

Stickskada i vården åtgärd

ÅTGÄRDER VID TILLBUD ELLER SKADA. Vad den skadade Handlägg ärendet om stickskadan i Synergi. Vårdhandboken. Stick- och 

Stickskada i vården åtgärd

Insatser behöver därför ske på många olika nivåer.

Stickskada i vården åtgärd

Vår strävan är Stickskador i vården är vanligt. Men många sköterskor som sticker sig på nålar låter bli att rapportera. Det blir för stor apparat efteråt med tester och formulär.
Fudan university ranking in china

Handskador kan vara komplicerade, […] W46 Kontakt med injektionsnål (stickskada) W49 Exponerad för andra, icke levande mekaniska krafter (Skada UNS) W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter.

Examensarbete i arbetsterapi 10 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 2004. Abstrakt Syftet med studien var att beskriva vilka åtgärder arbetsterapeuter utför inom Vård kan bedrivas på rutin och gamla föreställningar om vad som är bra för den enskilde.
Spss kursi

Stickskada i vården åtgärd matte app multiplikation
distriktsläkare kviberg vårdcentral och bvc
facklitteratur skatteverket
introduktionsprogrammet språkintroduktion
julia lindeman
gammel estrup
lars lundholm linköping

åtgärder som alltid ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle inträffa.

Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning. Handlingsplan värmebölja - hälso- … 2019-05-15 Blodburen smitta/stickskada avd 34 Bakgrund Personal i vården skall följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning för att förebygga risk för blodsmitta. Vid blodburen smitta finns en sjukhusgemensam rutin som skall följas, se länk nedan. Syfte Kännedom om åtgärder och handläggning vid tillbud med stickskada/blodkontakt. I de fall vård- och omsorgspersonal uppfattar att vald åtgärd upplevs som begränsande för individen ska detta informeras till ansvarig för skyddsåtgärden, samt dokumenteras i journal så att lämpliga åtgärder … Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Åtgärderna ska repeteras regelbundet.