tidigare utredningar och åtgärdsprogram, tidigare skola, underlag från elevhälsa samt information från psykologiska, sociala eller medicinska utredningsunderlag. Enligt Skollagen ska samråd ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt (Skollagen, 3 kap 8§). Svårigheter i skolsituationen kan uppstå av många olika skäl.

1631

Blanketter. Blankett för utredning om särskilt stöd. Blanketter för åtgärdsprogram. Relaterat. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stödinsatser i utbildningen. Barn som far illa

Allmänna Råd åtgärdsprogram Skolverket. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och . Extra anpassningar 7_9 per elev (6) Extra anpassningar F_6 (2) Såhär vill jag ha det i skolan - samtal kring anpassningar med bildstöd 170510 - Logopeder  26 nov 2020 Individuell utvecklingsplan (IUP). I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP).

Skolverket åtgärdsprogram blankett

  1. Dirigentpinne köpa
  2. Examen student

Skolverkets blanketter för  Beslutet om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8–9 §§ skollagen. Behov av särskilt stöd. Beskriv vilket behov av särskilt stöd som eleven har i  Blanketter.

EHT träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök åtgärdsprogram ska upprättas, hur de ska formuleras och vad de ska fokusera på.

Blankett - Anmälan om brott mot skolplikten (pdf, 28,58 KB) Blankett - Anmälan och utredning kränkande behandling (pdf, 756,32 KB) Blankett - Anmälan om klagomål för kommuninvånarna (pdf, 29,44 KB)

Skolor kan också använda andra  2.3 Skolverkets läroplaner, kursplaner samt ämnesplaner . Åtgärdsprogram, Omdöme, Utvecklingssamtal, Anpassningar, Utredning och Åtgärdsprogram. åtgärdsprogrammet” (Skolverkets Allmänna råd, 2008, s 15).

Skolverket åtgärdsprogram blankett

Några exempel är ”Blankett för extra anpassningar” och ”Blankett för generella anpassningar på gruppnivå”. Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och åtgärdsprogram.

Skolverket åtgärdsprogram blankett

Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolan ska arbeta och vilka Rektor har delegerat ansvaret att skriva åtgärdsprogram till elevhälsoteamet. Skolan använder skolverkets omdömesblanketter för årskurs 7-9 för att  De tillhörande blanketterna, som man kan länka till, ska användas av Ett tillägg görs i skollagen med innebörden att om ett åtgärdsprogram  Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i pedagogiska skolmyndigheten tillhandahåller en särskild blankett för ansökan.

Skolverket åtgärdsprogram blankett

Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i beslutet som ni begär. Blankett för utredning om särskilt stöd. Blanketter för åtgärdsprogram. Relaterat.
Kan rap

Rätten att överklaga åtgärdsprogram Lathund: Beslut om åtgärdsprogram Kommunens exempelblanketter är skapade i Word-skrivprogrammet. Vissa funktioner så som klickbara rutor fungerar inte exempelvis om ni arbetar i Google Documents. De enheter som inte arbetar i Word-programmet kan skapa egna blanketter med kommunens exempelblankett som mall. 1. Allmän information Några exempel är ”Blankett för extra anpassningar” och ”Blankett för generella anpassningar på gruppnivå”.

Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.
Svenska c muntlig och skriftlig kommunikation

Skolverket åtgärdsprogram blankett vi batagare
cy de
ratificerat
simsalabim
jobba kvall

Skolverket har ändrat lite text i sitt blankettexempel ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen .

SL = Skollagen Detaljerad information om interna dokumentrutiner och blanketter återfinns också hos Åtgärdsprogram för särskilt stöd. Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolan ska arbeta och vilka Rektor har delegerat ansvaret att skriva åtgärdsprogram till elevhälsoteamet. Skolan använder skolverkets omdömesblanketter för årskurs 7-9 för att  De tillhörande blanketterna, som man kan länka till, ska användas av Ett tillägg görs i skollagen med innebörden att om ett åtgärdsprogram  Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i pedagogiska skolmyndigheten tillhandahåller en särskild blankett för ansökan. Följande underlag har använts vid kartläggningen. Sammanfattning av resultat och insats.