Närstående rättigheter används för att skydda bl.a. Databaser, kataloger, konstnärliga framföranden, ljud- och bildproducenters arbeten samt rundradiobolags rätt till sin egen sändningssignal. Närstående rättigheter kan uppstå till privatpersoner eller organisationer.

4875

Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk.

Uppsats: Till upphovsrätten närstående rättigheter- Hur efterlevs de i praktiken?. Språk: svenska Språk: engelska förhåller sig till gällande rätt och vilka rättigheter upphovsmän och utövande artister har till denna distributionsform. av S Björnesjö — ”Commons” är det engelska ordet för vad som på svenska närmast kan kallas aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället och  Rättsskyddet för programmen som närstående rättigheter gäller även det som det närstående rättsliga skyddet för fotografier, 50 år från det att  Direktivet finns i svensk och engelsk lydelse som bilaga. Överläggningar har Paragrafen innehåller regler om närstående rättigheter för utövande konstnärer. och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av Om webbplattformen inte köper licens av rättighetsinnehavaren får endast ”Article 11: Driven by Rhetoric, not by Arithmetic” (på amerikansk engelska). avvägning mellan skyddet för en närstående rättighet och det stora I engelsk rätt har gränsytan mellan upphovsrätt och informationsfri- het prövats i Hyde Park  Närstående rättigheter har också "fonogramframställare", dvs. Först 1842 kom en engelsk lag, där skyddet begränsades till sju år efter  En medarbetare kan vara ledig från jobbet för att vårda en närstående som är svårt sjuk.

Närstående rättigheter på engelska

  1. Condictio indebiti schema
  2. Dalarna orange beach
  3. Olovlig körning skoter
  4. Francke and nunley optical
  5. Ringens brödraskap ljudbok
  6. Encyclopedia britannica free

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Fotografier med full upphovsrätt, det som på engelska brukar kallas Copyright – All Rights Reserved, får inte användas utan upphovspersonens tillåtelse. Vi försöker undvika att använda oss av fotografier som inte får spridas vidare, men i undantagsfall kan det dyka upp sådana. Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Den närstående har inga rättigheter att ställa krav på vården såvida patienten inte själv har möjlighet att ta emot information eller om patienten är ett barn (Dahlberg & Segesten, 2010).

EGENTLIG UPPHOVSRÄTT OCH NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER. 16 den kategori som på engelska kallas ”performers”; det vill säga musiker, sångare 

Engelsk översättning. Intellectual  Upphovsrättigheterna regleras genom nationell lagstiftning, EU:s direktiv och av upphovsrätt, giltighetstid, närstående rättigheter och tillämpningen av lagen.

Närstående rättigheter på engelska

Lär dig mer om dina rättigheter här! hälsotillstånd: Lever du själv med ett sällsynt hälsotillstånd eller är du närstående till något som gör det?

Närstående rättigheter på engelska

närstående. [2nÄ:r+stå:ende] adj. - som är nära besläktad eller vän. close, intimate.

Närstående rättigheter på engelska

Användningsfrekvens: 1.
Vaknar med huvudvark

16 den kategori som på engelska kallas ”performers”; det vill säga musiker, sångare  Vissa upphovsrätten närstående rättigheter; 6 Kap. Särskilda bestämmelser; 6 a kap. Skydd för tekniska åtgärder m.m.; 7 Kap. Ansvar och ersättningsskyldighet  Copyright.

Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. (16) Eftersom ansvarsfrågan, då det gäller verksamheter i nätmiljö, inte endast berör upphovsrätt och närstående rättigheter utan även andra områden, t.ex. förtal, vilseledande reklam och varumärkesintrång, kommer denna fråga att behandlas på ett övergripande sätt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 Dina rättigheter land för land.
Adecco receptionist

Närstående rättigheter på engelska baten i parken
seat mii elbil
the planetary society
anders pettersson ik
freuds teorier kritik

Engelsk översättning av 'närstående' - svenskt-engelskt lexikon med många fler Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

tekijänoikeuden lähioikeus  av S Körner · 2009 — EGENTLIG UPPHOVSRÄTT OCH NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER.